LN-Gaiety Holding Limited – Hove Republic AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Organiserer musikkfestivaler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

LN-Gaiety Holding Limited ( org.nr. 05322257, England) erverver alle aksjene i Hove Republic AS (org. nr. 993075647)