Location Norden AS – Kraft Foods Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kioskvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Location Norden AS, ved Location Norway AS (org.nr. 980 275 930), kjøp av aktiva (andel ikke oppgitt) i Kraft Foods Norge AS (org.nr. 957 720 323)