Logent Norway AS – Orcus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bemannings- og rekrutteringsselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Logent Norway AS (org. nr. 892115192) erverver 100 % av aksjene i Orcus AS (org. nr. 988970972)