LogicaCMG plc – WM-data AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: datatjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

LogicaCMG plc (org.nr. 1631639, UK), oppkjøp av WM-data AB (svensk org.nr. 556124-5233).Meldt til Konkurransetilsynet