Løgstør Rør Holding A/S – 11 ALSTOM-selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for fjernvarmerør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Løgstør Rør Holding A/S (dansk CVR-nr. 21-31-17-74), oppkjøp av følgende 11 selskaper