Longman Group Limited – Fronter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Læringsplattform

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Longman Group Limited (org. nr. 00690236, UK) erverver 100 % av aksjene i Fronter AS (org. nr. 980364399)