LOS AS – Statoil Norge AS (el-virksomheten)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Markedsføring og salg av elektrisitet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

LOS AS (org. nr. 982974062) har inngått avtale om overdragelse av Statoil Norge AS (el-virksomheten) (org. nr. 914766451)