Losang AS – Terminalservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av arbeidskraft til bygg- og anleggssektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Losang AS (org.nr. 975 984 249), oppkjøp av Terminalservice AS (org.nr. 848 672 602).Meldt til Konkurransetilsynet