Løvenskiold Eiendom AS / OBOS Nye Hjem AS – Brekkeveien 19A AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling og utbygging av boliger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Løvenskiold Eiendom AS (org.nr. 980 079 775) / OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935 283 280) skal hver kjøpe 50 % av aksjene i Brekkeveien 19A AS (org.nr. 921 985 428)