Løvenskiold Eiendom AS / OBOS Nye Hjem AS – Saga Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.02.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Løvenskiold Eiendom AS (org.nr. 980 079 775) og OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935 283 280) erverver felles kontroll over Saga Eiendom AS (org.nr. 936 602 975)