Løvenskiold Handel AS – Backer Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Løvenskiold Handel AS (org.nr. 980079872) kjøper de resterende aksjene i Backer Bygg AS (org.nr. 980407438)