Løvenskiold Handel AS – Huseby Sag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggevarermarkedet, herunder trelast, maling og jernvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Løvenskiold Handel AS (org.nr. 980 079 872), oppkjøp av Huseby Sag AS (org.nr. 981 124 774).Meldt til Konkurransetilsynet