Løvenskiold Handel AS – Saga AS / Slemmestad Byggevare AS / Tinn Byggevare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trelast- og byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Løvenskiold Handel AS, org.nr. 980 079 872 erverver kontroll over Saga AS, org.nr. 966 857 862 / Slemmestad Byggevare AS, org.nr. 938 410 119 / Tinn Byggevare AS, org.nr. 991 738 177