Løvenskiold Handel AS – Tre Ilebrekke-selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for byggevareprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Løvenskiold Handel AS (org.nr. 980 079 872), kjøp av samtlige aksjer i Ilebrekke Handel AS (org.nr. 980 292 673) og innmat fra AS Ilebrekke Sag & Bygg (org.nr. 957 515 363) og Ilebrekke Industri AS (org.nr. 980 292 738).Meldt til Konkurransetilsynet