Lovisenberg Omsorg AS – Attendo Omsorg AS / Attendo Velferd AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sykehjemstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lovisenberg Omsorg AS (org.nr. 984328923) erverver 100 % av aksjene i Attendo Omsorg AS (org.nr. 998027195) og Attendo Velferd AS (org. nr. 915120733)