Low & Bonar PLC – Colbond Investments B.v.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for vantette membraner til bygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Low & Bonar PLC (org.nr. SC008349, UK), oppkjøp av Colbond Investments B.v. (org.nr. 09154198, Nederland).Meldt til Konkurransetilsynet