LTN Vestfold AS – Bilteam AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilsalg og verkstedstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

LTN Vestfold AS (org.nr. 987 436 352), oppkjøp av Bilteam AS (org.nr. 930 904 465).Meldt til Konkurransetilsynet