Lunde Gruppen AS – Pro Trans AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport av gods til lands

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lunde Gruppen AS (org.nr. 967 732 788), oppkjøp av Pro Trans AS (org.nr. 976 711 661).Meldt til Konkurransetilsynet