Lyse AS – Eviny Digital AS / Bergen Fiber AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiberinfrastruktur og virksomhet knyttet til fiberinfrastruktur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2024

Status ikon Status: Under behandling

Lyse AS (org.nr. 980 001 482) erverver kontroll over eksisterende virksomhet i Eviny Digital AS (org.nr. 982 770 297) og Bergen Fiber AS (org.nr. 911 722 879)