Lyse AS – ICE Group Scandinavia Holdings AS / Phonepartner Norge Holding AS / ICE Retail Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bredbåndsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.02.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lyse AS (org.nr. 980 001 482) kjøper samtlige utestående aksjer i ICE Group Scandinavia Holdings AS (org.nr. 913 192 354), Phonepartner Norge Holding AS (org.nr. 921 077 262) og ICE Retail Holding AS (org.nr. 923 268 081)