Lyse Energi AS – Nor-Alarm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energi- og telekomprodukter og bygging og drift av infrastruktur.Sikkerhetsprodukter og -tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lyse Energi AS (org.nr. 980001482), oppkjøp av Nor-Alarm AS (org.nr. 979345259)