Lyse Fiberinvest AS og EB Kontakt AS – BOF AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av kabel- og fibernett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lyse Fiberinvest AS (org. nr. 984586612) og EB Kontakt AS (org. nr. 929131495) overtar aksjer i BOF AS og oppnår felleskontroll