Lyse Fiberinvest AS – Viken Fiber Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fibernett, bredbåndstjenester, andre datakommunikasjonstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lyse Fiberinvest AS (org.nr. 993 860 638) erverver enekontroll i Viken Fiber Holding AS (org.nr. 998 407 133)