Lyse Fiberinvest / BKK AS / Bergen Fiber AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bredbåndstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lyse Fiberinvest AS (org.nr. 993860638) og BKK AS (org.nr. 880309102) sin virksomhet innen utbygging av fibernett for levering av bredbåndstjenester til privatkunder i Hordaland, og salg av slike tjenester, samles i selskapet Bergen Fiber AS (org.nr. 911722879), som etter gjennomføring av transaksjonen vil være felleskontrollert av Lyse Fiberinvest og BKK