Lyse Produksjon AS / Hydro Energi AS – Lyse Kraft DA / RSK Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lyse Produksjon AS (org.nr. 980 335 216) og Hydro Energi AS (org.nr. 930 187 240) oppretter Lyse Kraft DA (org.nr. 925 749 419 under navneendring fra Lyse Anlegg DA) som erverver enekontroll over RSK Holding AS (org.nr. 923 474 382)