Lyse Tele AS – Viken Fibernett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygging og drift av fibernettinfrastruktur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lyse Tele AS (org. nr. 984586612) erverver samtlige aksjer i Viken Fibernett AS (org. nr. 988027944)