M-I L.L.C – Tre britiske selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tjenester knyttet til boring og klargjøring av brønner for produksjon innen oljeutvinning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

M-I L.L.C (org.nr. 3005498, Delaware, USA), oppkjøp av M-I Drilling Fluids U.K. Ltd (org.nr. SC161934, UK), Specialised Petrolium Services Group Ldt (org.nr. SC204919, UK) og Specialised Petrolium Services International, Inc (org.nr. SC195693, UK).Meldt til Konkurransetilsynet