M-I Norge AS – Epcon Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: mekanisk behandling av produsert vann

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

M-I Norge AS (org.nr. 976 161 661), kjøp av samtlige aksjer i Epcon Offshore AS (org.nr. 979 349 874).Meldt til Konkurransetilsynet