Maaseide Holding AS – Forusakutten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Helsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Maaseide Holding AS (org nr 880323202) kjøper 100 % av aksjene i Forusakutten AS (org nr 979931778)