MacGREGOR (NOR) AS – Vestnorsk Hydraulikkservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Servicetjenester for lasthåndteringssystemer til skip.Vedlikehold av installasjoner på offshore-fartøy og rigger.Personellvinsjer til offshoresektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

MacGREGOR (NOR) AS (org.nr. 930193763), oppkjøp av Vestnorsk Hydraulikkservice AS (org.nr. 976283562)