Maci AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Maci AS (org.nr. 988 636 681), oppkjøp av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Fjellhamar.Meldt til Konkurransetilsynet