Maj Invest Equity 4 K/S – PF Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Design, fremstilling og salg av metallprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Maj Invest Equity 4 K/S (org. nr. 33887620, Danmark) erverver aksjer i PF Group AS (under stiftelse)