Malthus Europe AS – Uniteam Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og utleie av moduler og containere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.05.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Malthus Europe AS (org.nr. 990164215) erverver 100% av aksjene i Uniteam Holding AS (org.nr. 912667448)