Manag E AS og Information Partner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Manag E AS (org.nr. 981 425 391) og Information Partner AS (org.nr. 981 071 638).Meldt til Konkurransetilsynet