Marel hf – Scanvaegt International A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for teknisk utstyr til foredlingsindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Marel hf (islandsk org.nr. 620483-0369), oppkjøp av Scanvaegt International A/S (dansk CVR-nr. 25-01-37-19).Meldt til Konkurransetilsynet