Marine Aluminium Holding AS – Stord Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verkstedproduksjon, mekanisk montasje og utleie av arbeidskraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Marine Aluminium Holding AS (org.nr. 988381691) oppkjøp av Stord Offshore AS (org.nr. 963254040)