Marine Harvest Norway AS – Glomfjord Smolt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: smoltmarkedet (settefisk av laks)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Marine Harvest Norway AS (org.nr. 959 352 887), kjøp av samtlige aksjer i Glomfjord Smolt AS (org.nr. 983 570 720).Meldt til Konkurransetilsynet