Marinetrans AS – Airsped AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Administrering og formidling av transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Marinetrans AS (org.nr. 923 088 768) overtar varig og bestemmende kontroll over Airsped AS (org.nr. 833 208 632)