Marinvest AS – Nordic Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: internasjonal handel med fiskeriprodukter, særlig hvit fisk og laks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Marinvest AS (org.nr. 980 264 033), kjøp av 76,1 prosent av aksjene i Nordic Group AS (org.nr. 976 578 988). Meldt til Konkurransetilsynet.