Mars, Incorporated – AniCura TC AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dyrefor og veterinærtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.10.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mars, Incorporated (USA) kjøper opp AniCura TC AB (org.nr. 556972-6689 Sverige) og får med det enekontroll i AniCura TC AB.