Marsh AS – Heath Lambert Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forsikringsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Marsh AS (org.nr. 946 856 800), oppkjøp av innmat i Heath Lambert Norway AS (org.nr. 951 364 835).Meldt til Konkurransetilsynet