Maske Gruppen AS – Supplies Team Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontor og dataprodukter, forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Maske Gruppen AS (org.nr. 975872378), oppkjøp av Supplies Team Norge AS (org.nr. 960806263)