Måsøval AS – Urke Fiskeoppdrett AS / Aqua Farms Vartdal AS / Vartdal Fryseri AS / Western Seaproducts AS / Vartdal Fiskeoppdrett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lakseoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Måsøval AS (org.nr. 933 792 854) erverver 100 % av aksjene i Urke Fiskeoppdrett AS (org.nr. 938 413 789) / Aqua Farms Vartdal AS (org.nr. 935 509 920) / Vartdal Fryseri AS (org.nr. 917 793 271) / Western Seaproducts AS (org.nr. 944 725 520) / Vartdal Fiskeoppdrett AS (org.nr. 929 419 006)