Mastercard International Incorporated – Centurion (deler av NETS Holding AS)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betalingsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mastercard International Incorporated (org.nr 0648928) – overtar 100% av aksjene i selskapene som eier deler av divisjonen «Corporate Services» i Nets A/S