Matbørsen AS – Pølse og Ferskvarespesialisten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av ferdigmatprodukter, kjøttprodukter og liknende

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Matbørsen AS (org.nr. 971 233 850), oppkjøp av Pølse og Ferskvarespesialisten AS (org.nr. 976 542 223).Meldt til Konkurransetilsynet