Mateen AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mateen AS (org.nr. 988 124 710), oppkjøp av virksomhet, varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Sannergaten.Meldt til Konkurransetilsynet