maxit AS – Trondheim Mørtelverk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mørtelprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

maxit AS (org.nr. 940198178), kjøp av resterende 59% av aksjene i Trondheim Mørtelverk AS (org.nr. 962187161)