Mebi AS – Toshscan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for elektromedisinsk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mebi AS (org.nr. 928 479 757), oppkjøp av Toshscan AS (org.nr. 981 683 536).Meldt til Konkurransetilsynet