Meco Pak AB – Willett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: industriell produktidentifikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Meco Pak AB (svensk org.nr. 556106-8783), kjøp av samtlige aksjer i Willett AS (org.nr. 937 550 065).Meldt til Konkurransetilsynet