Meda AB – 3M

Berørte markeder ikon Berørte markeder: legemiddelmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Meda AB (svensk org.nr. 556427-2812), kjøp av patenter, immaterielle rettigheter og aktiva som utgjør 3Ms (USA) legemiddelvirksomhet i Europa og Midt-Østen.Meldt til Konkurransetilsynet